Ние от EUROMIX се стремим да бъдем пример за обществото и бизнеса. Затова разработваме и предлагаме съвременни и новаторски продукти и услуги, насочени към по-ефективно използване на природните ресурси и опазването на природата.

Полезността е основната ни цел- нови технологии, по-лесното им прилагане, екологични продукти за по-голяма сигурност и по-добър живот. Затова в производствената си дейност използваме такива суровини, които са безопасни, както за околната среда, така и за здравето на хората.

Основният ни приоритет е намаляване вредните емисии на нашите производствени площадки, както и потреблението на електрическа енергия. Това ни позволява да използваме по-пълноценно ресурсите си, да намалим разходите си и да бъдем социално отговорни.