Силозни системи

 

Мобилен силоз EURO MIX

Силозите EURO MIX са с капацитет от 5-22 м3, направени специално за
EURO MIX по най-добрата европейска и световна технология за съхраня-
ване и използване на нашите продукти директно на строителния обект.
Те са най-добрият дом за нашите продукти.
Разполагат с:
- изключителна мобилност;
- доставка на вашия строителен обект;
- изключителна херметизация;
- зареждане с продукти директно на строителния обект;
- минимална заета площ на строителния обект;
- икономия на работна ръка;
- достатъчно количество продукт за работа от 4 до 6 дни;
- годен за работа от минус 10 до плюс 35°С;
- лесен за работа, опростен за обслужване.

 

 

 

E 2001 компресор за транспортиране на материала за смесване

Е 2001 e напълно автоматизирано съоръжение, служещо за отвеждане на готова суха строителна смес до необходимото място за смесване на продукта с вода (машина за смесване и полагане на машинни мазилки i41):
- възможност за достигане на дебит до 80 м2/h;
- автоматично изпразване на системата в случай на спиране на
захранването;
- система против задръстване;
- автоматично регулиране на налягането в силоза
- филтриращ ръкав за обезпрашаване;
- автоматична сонда за регулиране нивото на готовата суха смес в
машината;- компактни размери 830/600/880 мм и тегло 160 кг;

 

 

 I41 машина за смесване на сухата смес с вода и изпръскване

i41 е машина, предназначена за смесване и полагане на сухи строител-
ни смеси EURO MIX, като машинни мазилки и саморазливни настилки.
Качествата на i41 да миксира напълно еднородна смес я прави най-ефек-
тивното средство за нанасяне на външни и вътрешни мазилки и подови
настилки. i41 е достатъчно мобилна, за да достигне навсякъде на вашия
строителен обект. i41 е последният компонент от системата “EURO
MIX - машинни мазилки”, която може да се контролира чрез едно завърта-
не на пневматичния кран, намиращ се на пистолета за разпръскване на
материала на i41. Така се достига един напълно надежден, автоматизи-
ран и рентабилен процес на работа, който изисква само един оператор.
Машината i41 може да транспортира сухите строителни смеси на 35 м
височина и на 35 м далечина.