Нашата мисия е да разработим асоцииран модел на развитие, създавайки иновативни технологични решения, насърчавайки по-качествено строителство и подобрявайки качеството на живот на хората и околната среда, в която живеят.

Ангажиментът на EUROMIX в тази посока е видим в ежедневните неща, в коректното бизнес партньорство и съзнанието за нуждите на потребителите.