EUROMIX е новаторът на българския строителен пазар с внедряването на системата за машинни мазилки „силоз – компресор – машина“. Към момента дружеството разполага с над 100 силозни системи, с пълна поддръжка и сервиз. В стремежа си да налага висок стандарт за качество в строителната индустрия, EURO MIX залага на сериозна проучвателна и лабораторна стратегия, цялостно преработване на постъпващите суровини и непрекъснат контрол на производствения процес.

 

Лаборатория и Сертификации

Ние се фокусираме върху непрекъснатото усъвършенстване на нашите продукти чрез постоянно и последователно изследване и развитие. Качеството е основният и определящ фактор за удовлетвореността и лоялността на клиента. В днешната високо-конкурентна бизнес среда,по-доброто качество обуславя по-висока добавена стойност за клиента. С фокус върху оптималното качество, всяка производствена партида е внимателно тествана във вътрешнофирмената лаборатория.